Welkom » Huidige Banen » H0 Modulebaan

Modulebaan in H0


07-10-2018: De laatste stand van zaken m.b.t. de H0 Modulebaan

  1. Op 22 mei van dit jaar (2018) werd er ingebroken in ons Verenigingsgebouw. Daarbij werden op de H0 Modulebaan verschillende zaken, geheel of gedeeltelijk zwaar beschadigd. Zo werd bij het voormalige treinstation Venlo de perronoverkapping vernield, verschillende huisjes en gebouwen, straatverlichting en bomen en struiken beschadigt of onherstelbaar vernield. De verzekering heeft nu grotendeels de kosten van de schade vergoed. Alleen moet nu noch de schade door ons hersteld worden. Hiermee hebben we reeds een begin met gemaakt.
  2. De perronoverkapping die hoort bij het voormalige station Venlo is hersteld en kan op z'n plaats gezet worden.
  3. Bij de module Blerik en Maasbrug zijn de elektrische aansluitingen van de sporen gereed De beschadigde rails bij het moduul 'voormalig station Venlo' is inmiddels hersteld en kan weer op de H0 Modulebaan, op beide sporen, worden gereden. In ieder geval is het nu al mogelijk om te rijden met gelijkstroom.
  4. Op het moduul Blerik is een begin gemaakt om de verschillende opstelsporen en rangeersporen te realiseren. Het hele scenery, het landschap en wat nog meer nodig is moet nog zijn definitieve vorm krijgen. Er rust nog veel werk op ons.
  5. De knelpunten in de bochten en oneffenheden moeten nog worden gecorrigeerd. 
  6. De wissels en hun elektrische besturing dienen nog gecontroleerd te worden en zo nodig vervangen of gerepareerd.

  Zoals iedereen kan zien hoeven wij ons niet te vervelen. Nog werk genoeg te doen.

  Bijgewerkt: 09-10-2018


  10-05-2018: Laatste nieuws H0 Modulebaan

  • Keerlus rechts is opnieuw ingericht als boerenlandschap en/of landelijke omgeving - dus gereed.
  • T.p.v. de module Blerik en Maasbrug worden de elektrische aansluitingen gerealiseerd zodat er gereden kan worden.
  • De module Blerik en Maasbrug moet nog verder ingericht worden
  • De wissels en hun elektrische besturing worden gecontroleerd en zonodig vervangen of gerepareerd.
  • Knelpunten in bochten en oneffenheden worden gecorrigeerd.
  • Deze modulebaan 'zware industrie', incl. de kermis is onlangs geheel gesloopt om plaats te maken voor een ander modelspoorbaan, bijvoorbeeld H0 Märklinbaan II.

  Toegevoegd: 11-05-2018


  15-04-2018: Keerlus rechts op de modulebaan: boerenlandschap

  Toegevoegd: 22-04-2018


  12-03-2018: Laatste nieuws m.b.t. de rechter keerlus modulebaan

  De fietsbaan is geheel verwijderd en de module van de rechter keerlus is inmiddels opnieuw ingericht en nadert zijn voltooiing.

  • De keerlus is als een landelijk tafereel ingericht met wegen, verschillende boerderijen in houten vakwerkstijl, weilanden met vee, akkerland, bebossing.
  • Hieronder een aantal foto's van hoe e.e.a. tot heden geworden is.

  Toegevoegd: 13-03-2018


  20-01-2018: de modulebaan tot voor kort

  • Keerlus rechts naast het voormalige station Venlo

  Omdat de fietsbaan, die gepland stond op deze keerlus, na veel pogingen niet, niet aan de praat te krijgen was, is deze geheel verwijderd.

  • De keerlus wordt nu opnieuw ingericht
  • Dit gebeurd met een landelijk tafereel, boerderijen en wat daar bij hoort.

  Toegevoegd: 20-01-2018, herzien 13-03-2018


  11-09-2017: De modulebaan in een gewijzigde opzet.

  De opzet en indeling van de modulebaan is onlangs gewijzigd en bestaat uit:

  • De kermismodule is verwijderd en verplaatst naar een andere modelspoorbaan, de module zware industrie.
  • De module Blerik is met een hele bak uitgebreid. Deze module bevindt zich nog in de ontwerp- en ontwikkelingsfase.
  • De schermen bij de module Kaldenkerkerweg (voormalig station Venlo) zijn verwijderd zodat er een meer open geheel wordt.
  • De fietsbaan op de rechter keerlus functioneert inmiddels, maar vertoont af en toe nog storingen. Als dat opgelost is kan deze keerlus verder afgewerkt worden.
  • Zie voor laatste nieuws m.b.t. tot de fietsbaan het bericht van 20-01-2018.

  Bijgewerkt: 21-01-2018


  Toegevoegd: 12-09-2017


  Een stuk geschiedenis van de Modulebaan

  Onze Modulebaan in H0 heeft standaard modulen (= bakken) van 1,20 x 1,20 meter. Eigenlijk zijn het diorama’s, elk heeft zijn eigen thema met een gezamenlijke doorlopende dubbele spoorbaan. Aan de, niet zichtbare achterzijde, zijn verschillende opstelsporen, zodat er treinen kunnen wisselen.

  We hebben gekozen voor de Märklin K-rails. Om de mogelijkheid te hebben met wissel- en gelijkspanning te kunnen rijden, beveiligd door een “simpel” blokkensysteem.

  De Modulebaan is een drie-rail gelijk- en wisselstroom baan.

  Op deze modulen komen ook onze twee pronkstukken, het voormalige Venlose N.S. station van vòòr 1958 en de oude N.S. 'Wagenmakerij' in Blerick, te staan. Deze baan is nu volop in gebruik. 

  De Modulebaan bestaat op dit moment uit de volgende onderdelen:

   • Het voormalige N.S. station Venlo van vòòr 1958, bestaande uit drie bakken.
   • De voormalige N.S. 'Wagenmakerij' van de Nederlandse Spoorwegen in Blerick. Deze bestaat uit een hele bak en twee halve bakken. Het dak van de 'Wagenmakerij' is gedeeltelijk opengewerkt, zodat we kunnen zien hoe het er van binnen uit ziet.
   • Het voormalige station Blerick heeft nu zijn definitieve plek gekregen: een bak. Deze kan nu verder uitgewerkt gaan worden.
   • Een compleet functionerende kermis: een bak, deze is momenteel gereed en kan uitgetest worden.
    • (10-05-2018: Opmerking: De module 'kermis' is er inmiddels tussen uit gehaald om plaats te maken voor station Blerik. Zie 11-09-2017)
   • De oude Baileybrug(gen) over de Maas in Venlo: ook deze is/zijn nog in ontwikkeling. Een eerste begin is gemaakt. Spoorbrug is reeds in gebruik genomen.
   • Aanloop Maasbruggen: nog in ontwikkeling, wel globaal gereed zodat gereden kan worden.
   • Keerlussen, ieder een bak, aan beide einden van de Modulebaan. Er is een begin gemaakt met de aankleding van de keerlussen met o.a. een fietsbaan en de bebouwing, rechts van het kermisterrein. De linker keerlus krijgt bebossing met uitkijktorens, diverse wilde diersoorten.
   • I.v.m. de gemakkelijke verplaatsbaarheid staat de modulebaan geheel op zwenkwieletjes. Deze zijn na de vloerrenovatie aangebracht.

  Digitalisering Modulebaan

  Deze wordt momenteel nog (gedeeltelijk) met de hand bedient. Automatische besturing moet nog opnieuw worden aangebracht. Het hiervoor bedoelde besturingssysteem ESU wordt vervangen door een ander besturingssysteem. Meer nieuws hierover later.

  Bijgewerkt: 20-02-2017  Foto-impressie van onze H0 Modulebaan in de oude situatie


  Oude situatie

  De foto's van de Modulebaan, zoals die hierboven te zien zijn, geven nog de oude situatie weer. Dat wil zeggen van vòòr het leggen van de nieuwe laminaatvloer. De Modulebaan heeft een andere plek gekregen in ons Verenigingsgebouw. Ook is de indeling van deze baan geheel gewijzigd. Doch hierover later meer (o.a. foto's).


  28-11-2016: De linker keerlussen worden verder aangekleed

  28-11-2016: De directe omgeving van de linker keerlussen (bochtmodulen) van de modulebaan worden verder aangekleed. Struiken en bossen worden aangeplant, wegen en paden worden aangelegd.


  09-01-2017: inrichting linker keerlus neemt vaste vormen aan

  09-01-2017: De linker keerlus (=bochtmoduul) van de modulebaan begint al aardige vormen aan te nemen. De dierenwereld komt al behoorlijk uit de verf. Het bos begint echt te leven


  Stand werkzaamheden aan modulebaan per 26-04-2017

  • Bij de rechter keerlus wordt momenteel hard gewerkt om de electrische fiets- en autobaan in gebruik te kunnen nemen. Helaas zit het nu even tegen. Kinderziektes die zijn ontstaan worden voortvarend ter hand genomen. Als dit allemaal verholpen is en alles naar behoren functioneert kan de definitieve aankleding (scenery) verder ingevuld worden.
  • Het voormalige station Blerik (1 module) vergt nog veel aandacht, alsmede de afwerking van de oude spoorbrug over de Maas (1 module). Besloten is om deze twee modules er tussen uit te halen en module 'zware industrie, en station' er tussen te plaatsen.
  • Voor het voormalige station Blerik zal nog een module bijgeplaatst worden, indien dit nodig mocht blijken. De kermismodule zal dan ook hiervoor plaats moeten maken. Deze wordt dan elders, in het verenigingsgebouw, opgeslagen.
  • De modules station Blerik en spoorbrug over de Maas kunnen dan elders in het Verenigingsgebouw, in alle rust, worden afgewerkt.
  • Module Kaldenkerkerweg = voormalig station Venlo (van voor 1958). Wissels aansluiten en opstelsporen, voor analoog gebruik, stroomloos maken.

  Pagina bijgewerkt: 09-10-2018