Welkom » Huidige Banen » H0 Clubbaan

H0 Clubbaan


1 oktober 2018: De stand van de renovatie tot nu toen.

De renovatie van de H0 Clubbaan wordt gestaag doorgezet met als resultaat dat de

 • De elektrische aansluitingen van de verlichting van huisjes, gebouwen en straatverlichting aan de zijde van de rangeersporen (muurzijde) grotendeels gereed is en functioneert.
 • De elektrische aansluitingen van de kermis voor de helft nu gereed is. De drie draaimolens, het reuzenrad, de botsauto's, de schommels, de apollo en diverse kraampjes zijn in bedrijf. 
 • Voor kermismuziek is ook gezorgd.
 • De sleepboten in de haven varen weer.
 • Alle straatlantaarns, verlichting van huisjes en gebouwen, het station en de perrons moet nog aangesloten worden. De voorzieningen hiervoor liggen er al.
 • Binnenkort wordt gestart met de digitalisering, m.bv. het systeem Rocrail.

Toegevoegd: 04-10-2018


16-07-2018: fragment van de H0 Clubbaan waar verlichting van de huisjes en straatlantaarns reeds branden.


10 mei 2018: De stand van zaken.

De renovatie van het uiterlijk van de H0 Clubbaan, behoudens het digitale besturingssysteem en wat daarbij allemaal nog voor nodig is, verkeert nu in de eindfase. Dat betekent niet dat we al bijna klaar zijn, in tegendeel. Er valt nog genoeg te doen, zoals:

 • De elektrische aansluitingen van de verlichting van huisjes en gebouwen. Deze verlichting is bijna geheel vernieuwd;
 • De elektrische aansluitingen van de straatverlichting en de kermis;
 • De speedbootjes varen weer probleemloos;
 • De boten en schepen in de haven moeten weer varend gemaakt worden. Controle dus.
 • Het havencomplex verder inrichten c.q. afwerken.
 • Tenslotte het digitale besturingssysteem - Rocrail - moet nog geheel geïmplementeerd worden.

Toegevoegd: 10-05-2018


Zoals het was in het begin

Jaren geleden is men deze baan gestart als modulebaan, maar tijdens het bouwen hebben we toch voor een "vaste" baan gekozen. Op deze gelijkstroombaan in H0 wordt er op Roco Line rails gereden en het besturingssysteem is van van Meekeren, zodat alles geheel automatisch loopt. De baan heeft een afmeting van 10.00 x 3.70 mtr. Het besturingssysteem kan zowel binnenin als aan de buitenzijde van de baan gebruikt worden.

Er wordt met rollend materieel van de leden op gereden.

Digitalisering Clubbaan N.L.M.V. Venlo

1. Een stukje historie

We beschikten over twee mogelijkheden waarmee gereden kon worden op de Clubbaan: analoog handmatig of analoog blok gestuurd. Voor het laatste was er een systeem van ‘van Meekeren’.

Voor een vaste baan met vast rijdend (analoog) materieel is ‘van Meekeren’ een hele mooie manier om analoog blokgestuurd te rijden. Toch liepen we tegen een aantal zaken aan:

 • Sommige blokken kregen we niet goed afgesteld, treinen reden daar door het blok heen.

 • Stond een trein stil doordat deze even geen goed contact met de baan had dan ging ‘van Meekeren’ er van uit dat er geen trein meer stond, met alle mogelijke botsingen van dien.

 • Door het steeds wisselen van materieel lukte het niet om het systeem goed in te regelen.

 • Het algehele beeld tijdens het rijden was wat saai en voorspelbaar doordat telkens dezelfde rijbewegingen werden gemaakt.

2. Onze wens

Het ledenbestand van de N.L.M.V. laat op dit moment heel duidelijk zien dat er een groeiende groep ‘digitaalrijders’ zijn die de wens hebben om ook binnen de Vereniging digitaal te kunnen rijden. Door digitaal te rijden worden alle bovengenoemde zaken opgelost.

Leden die analoog rijden mogen natuurlijk niet worden vergeten. Ook na het digitaliseren van de clubbaan blijft het mogelijk om analoog handmatig te rijden. Zo blijft de clubbaan een baan voor iedereen. Door de binnen- en de buitenbaan apart te bedraden zijn deze separaat van elkaar te bedienen.

Aanvullend is er de wens om de gehele bedrading onder de baan te vereenvoudigen en te vervangen. Verder is het nodig dat er een aantal problemen met de baan worden opgelost. Deze problemen zijn inmiddels in kaart gebracht. Te denken valt aan niet aansluitende rails, een te steile helling, enz.

3. Voorwaarde(n)

Het bestuur staat achter het plan om de clubbaan te digitaliseren. Als voorwaarde stellen zij dat er voldoende draagvlak moet zijn binnen de ledengroep. Concreet wil dit zeggen dat er minimaal 6 leden zijn die hier mee willen beginnen. Hier word inmiddels aan voldaan. Er is een kleine “kerngroep” van leden die al enige ervaring hebben opgedaan op digitaal gebied.

Er is momenteel een 'stuurgroep' gevormd die de digitalisering van de Clubbaan gaat voorbereiden, o.a. Door het schrijven van een plan van aanpak, wensen in kaart brengen en voorstellen doen.

4. Sloop oude digitale systeem

De sloop van het oude digitale systeem is afgerond. Het 'Van Meekeren' systeem is geheel verwijderd. Het analoge systeem is weer op orde gebracht en er kan weer mee gereden worden. Voorlopig is dat alleen nog analoog. In sommige gevallen ook met digitaal materieel.

5. De renovatie van de Clubbaan - najaar 2016

 • Het stationscomplex wordt nu flink onder handen genomen.
  • De perrons worden sterk verlengd.
  • Nieuwe bestrating perrons worden aangebracht. De bestrating van de perrons is inmiddels gereed. 
  • Lantaarnpalen worden op de perrons gezet, dubbel- en enkele bol-lantaarns.
  • De inrichting en verdere aankleding van de perrons is gereed. Alleen de stationsklokken zijn nog in bestelling en dus nog niet gemonteerd.
 • De scenery heeft een grondige schoonmaakbeurt ondergaan.
 • Sommige huisje en gebouwen krijgen een ander locatie of zijn/worden vervangen.
 • Wegen worden gereinigd en waar nodig vernieuwd.
 • Er wordt een nieuw rangeerterrein aangelegd met diverse opstelsporen.
 • De waterpartijen krijgen een facelift.
 • Het kermiscomplex wordt hersteld en/of opnieuw ingericht.
 • Verlichting wordt uitgebreid, vernieuwd of hersteld.
 • De eerste plannen zijn gemaakt voor een nieuw digitaal systeem. Gekozen is voor het systeem Rocrail. Op de digitale testbaan wordt Rocrail nu uitgetest en als dit programma goed functioneert zal ook de Clubbaan hiervan voorzien worden.

Bijgewerkt: 20-02-2017


Foto-impressie van onze H0 Clubbaan

 • voor aanvang renovatie


Clubbaan in H0: Oude en nieuwe situatie

De clubbaan is niet gewijzigd. Deze is ook na het leggen van de nieuwe laminaatvloer op dezelfde plek blijven staan. Vanwege de afmetingen van de Clubbaan konden geen zwenkwielen worden aangebracht. Ook de ondersteuningsconstructie leende er zich niet goed voor.

Bijgewerkt: 30 oktober 2016


Clubbaan in H0: De situatie na 25 april 2016

 • voor aanvang renovatie

Bijgewerkt: 30 april 2016


Clubbaan in H0 - maart 2015

Clubbaan: Olieraffinaderij

Clubbaan: Kermisattractie Octopussy voor het eerst in bedrijf


Clubbaan: Een NS treinstel ICM 'Koploper' arriveert op het station.

Clubbaan: Divers treinverkeer omgeving station.


Renovatie Clubbaan is in volle gang

 • 21-11-2016: Montage lantaarnpalen op 1e en 2e perron

21-11-2016: Montage dubbele bol-lantaarnpalen op 2e perron

21-11-2016: Montage dubbele bol-lantaarnpalen op 2e perron.


28-11-2016: Definitieve montage lantaarnpalen 1e en 2e perron

28-11-2016: Definitieve montage dubbele en enkele bol-lantaarnpalen op 1 en 2e perron.


09-01-2017: Clubbaan in H0 omgeving station, verder aangekleed


Stand van zaken renovatie Clubbaan omstreeks 09-01-2017

Op bovenstaande vijf foto's is duidelijk te zien hoe de aankleding van het station en zijn directe omgeving gevorderd zijn.

 • Alles heeft inmiddels ook een extra schoonmaakbeurt gehad.
 • Het Faller carsysteem is getest en werkt. Alleen de batterijen nog laden.
 • De verlichting van de bebouwing (stationscomplex, huisjes e.d.) wordt in orde gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zo min mogelijk trafo's. Zij worden aan de binnen-zijkant van de baan gemonteerd i.p.v. onder de baan, zoals voorheen het geval was.
 • Het 'nieuwe water' voor de plezierbootjes en speedbootjes nadert zijn voltooiing.
 • Het digitaliseren van de clubbaan komt langzamerhand in zicht. E.e.a. vergt nog enig overleg binnen de 'digitale groep'.

Bijgewerkt: 30-09-2017