Welkom » De Vereniging » Historie

Historie


Op 12 juli 1982, komen 14 mannen bij elkaar in een café in Blerick. Allen hebben zij gereageerd op een oproep in de krant van twee buren uit Blerick, Hen Schouten en Ep Strücks. De N.L.M.V., de Noord-Limburgse Modelspoorweg Vereniging, is geboren.

Aan het eind van het jaar telt de Vereniging al 36 Leden.

Maar de Vereniging groeit gestaag door. Leden komen en gaan. In 1984 telt de Vereniging een kleine 50 Leden. Daarna zal jarenlang het ledental zo rond de dertig Leden schommelen. Eens per week is er op de maandagavond een Verenigingsavond in het VAC te Blerick, waar we een ruimte gehuurd hadden. Wat tot gevolg had dat de HO gelijkstroom modelbaan van de Vereniging opklapbaar gemaakt moest worden, zodat deze na iedere bouwavond in een grote kast plaats vond. Al snel werden vele activiteiten opgezet: bezoeken van ruilbeurzen en tentoonstellingen, maar ook zelf organiseerden wij ruilbeurzen en tentoonstellingen.

De eerste grote Internationale Tentoonstelling wordt op 12 en 13 november 1983 georganiseerd in het VAC. Al 1117 betalende bezoekers mocht de jonge Vereniging verwelkomen onder belangstelling van lokale en landelijke media. Vele tentoonstellingen zouden nog volgen.

In ons gebouw nu, genaamd "Wachtpost 15”, worden de jaarlijkse Open Dagen druk bezocht, zodat het publiek kennis kan maken met onze modelspoorweg hobby.

Ook daar hebben we inmiddels twee tentoonstellingen georganiseerd met onze befaamde tombola.

Vanaf het begin brengt de Vereniging een eigen clubblad uit: genaamd “De Buffer”, met nieuws en informatie vanuit en voor de leden.

WAT BIEDEN WE: 

  • Men kan aan alle banen, in onderling overleg met die mensen die er al vast aan werken, meehelpen.
  • Een zeer uitgebreide bibliotheek, waaruit boeken en tijdschriften gedurende één week mee naar huis genomen mogen worden. 
  • Abonnement op een 5-tal modelspoor tijdschriften.
  • Ook voor hulp op modelspoorgebied beschikken we over de nodige mensen. 
  • Reparaties aan loks en wagons worden voor onze leden kosteloos uitgevoerd, alleen tegen betaling van de onderdelen, (we beschikken bijvoorbeeld van Märklin over een goed gevulde onderdelen doos). 
  • Een zeer lage consumptie prijs, € 0,80 per consumptie (koffie, thee, fris, bier en malt).
  • Een maal per jaar een gratis barbecue. 
  • Gratis Nieuwjaarsborrel op de eerste maandag in het nieuwe jaar met o.a. Glühwein voor, alleen voor personen vanaf 18 jaar.
  • Het gezamenlijk beurzen of tentoonstellingen bezoeken.
  • Alle leden worden regelmatig digitaal geïnformeerd over bepaalde wetenswaardigheden.
  • Voor de rokers is er buiten een overdekt gedeelte.
  • We houden 2 maal per jaar een Open Dag.
  • En dat alles voor een jaarcontributie van € 60,00. Is uw interesse gewekt, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op via het contact formulier of stap eens op een maandagmiddag of avond bij ons binnen.

Bijgewerkt: 20-02-2017